EMC advies

Advisering ter verbetering van bestaande installaties en te stellen EMC-eisen 

Voor het bereiken van EMC binnen installaties is het van belang de te stellen EMC-eisen aan apparatuur onderling op elkaar af te stemmen. Aanpak: er wordt een inventarisatie uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de EMC-kwaliteit van de bestaande installatie (omgevingscondities, toegepaste installatiewijze, opbouw van de systemen en bestaande EMC specificaties). Op basis hiervan worden de EMC-eisen voor de toe te passen apparatuur vastgesteld (bijvoorbeeld voor programma’s van eisen). Tevens wordt bekeken hoe door middel van een aangepaste installatiewijze de EMC in het algemeen kan worden verbeterd, waardoor eventueel minder ‘zware’ EMC-eisen gesteld hoeven te worden.

Case 1
 

klant: ProRail

Opstellen EMC regelgeving: EMC-eisen (RLN00007) en installatie regels (RLN00138)

Case 2
 

klant: Schiphol

Opstellen EMC beheersplan en EMC installatie regels

Case 3
 

klant:
TenneT

Beoordeling 150kV stations provincie Zeeland


 

Advisering bij nog te realiseren installaties of gebouwen

Uit de praktijk blijkt dat tijd en geld bespaard kan worden indien bij de ontwikkeling / bouw van nieuwe installaties (of gebouwen) al in een vroeg stadium rekening gehouden wordt met EMC aspecten: de installatiewijze van de toe te passen apparatuur, te stellen EMC-eisen, op te stellen voorschriften, etc.:

Case 4
 

klant: Cofely

Analyse van de mogelijke beïnvloeding van verkeersregelinstallaties door een nabije spoorlijn

Case 5
 

klant: ProRail

Toepassing EMC-regelgeving bij nieuwbouw spoortunnel Drontermeer

Case 8
 

klant:
vd Moolen

Opstellen installatieconcept EMC/aarding high end ICT infrastructuur kantooromgeving


Advisering bij concrete EMC problemen 

Een installatie functioneert niet naar behoren en er is sprake of een vermoeden van een EMC probleem. Aanpak: er wordt een probleemanalyse uitgevoerd waarbij potentiële stoorbronnen, slachtoffer(s) en hun onderlinge koppeling nagegaan wordt. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan met betrekking tot het nemen van EMC bevorderende maatregelen. Vervolgens vindt begeleiding plaats bij het implementeren van de maatregelen. Desgewenst verifiëren wij voor u de effectiviteit van de getroffen maatregelen.
 
Diverse niet nader genoemde opdrachtgevers. Een klassiek voorbeeld is echter:

Case 9


 

klant:
Rijkswaterstaat

Een klassiek voorbeeld, maar inhoudelijk nog steeds actueel, is het EMC-probleem en de oplossing van de kalibratie opstelling voor golfmeetboeien van Rijkswaterstaat