EMC metingen

Door middel van 'in situ' EMC metingen kan bijvoorbeeld meer inzicht gekregen worden in de grootte van heersende stoorfenomenen binnen een installatie, of kan de effectiviteit worden bepaald van getroffen EMC maatregelen. Tevens wordt door middel van EMC metingen vastgesteld of aan de wettelijke eisen ten aanzien van EMC wordt voldaan. 

Case 15

klant:
Cegelec

Inventarisatie hoogfrequent stoorstromen in MCC en auxiliary room chemische fabriek

Case 16

klant:
ProRail

EMC metingen aan liften en roltrappen in stationsomgeving

Case 17

klant:
Schiphol

Inventarisatie stoorstromen, -spanningen en EM velden diverse systemen ter verificatie van EM zone-indeling Terminal complex

 

Case 18

klant:
TenneT

Inventarisatie schakeltransiënten 150kV GIS onderstation