EMC inspecties

Demad voert regelmatig inspecties uit om te beoordelen of installaties (of gebouwen) aan de van toepassing zijnde EMC regelgeving, aardingsconcepten, aardingsontwerpen, EMC-plannen, etc. voldoen. Bij gebrek aan een concreet referentiekader (EMC regelgeving, of anderszins), zal Demad in overleg met de opdrachtgever op basis van ervaring een referentiekader vaststellen. Na vaststelling van eventuele tekortkomingen worden desgewenst meteen verbetermaatregelen geadviseerd.
 
Ten behoeve van ProRail en TenneT heeft Demad een EMC conditiemeting (prestatie-index EMC) ontwikkeld, waarmee objecten een rapportcijfer EMC kunnen krijgen. De installatiebeheerder krijgt hiermee inzicht in de EMC conditie en het verbeterpotentieel van zijn objecten (relaishuizen, hoogspanningsstations; zie bijv. case 3) en kan dit gebruiken om de EMC kwaliteit hiervan desgewenst gericht verbeteren.

Case 10

klant: Noord/Zuidlijn

EMC beoordeling aarding/EMC ruwbouw metrotunnel en stations

Case 12

klant:
ProRail

EMC beoordeling tunnel technische installaties van alle Betuweroute tunnels

Case 13

klant:
Rijkswaterstaat

EMC beoordeling tunnel technische installaties A73 (Swalmen en Roertunnel)