Elektrotechnisch adviesburo

Demad is een elektrotechnisch adviesburo dat sinds 1994 actief is op EMC-gebied. Het bedrijf is opgericht door ir. M.H.P. Dagelinckx. Met kennis op het gebied van EMC-normen en EMC bevorderende maatregelen, gebaseerd op inzicht in de (fysische) mechanismen die aan elektromagnetische beïnvloeding ten grondslag liggen, is Demad u van dienst bij het beheersen van de EMC problematiek in al z'n facetten.
 

ir. M.H.P. Dagelinckx

Kort Curriculum Vitae: Ir. M.H.P. Dagelinckx, Demad, EMC Adviesburo
 
Michel Dagelinckx studeerde elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, vakgroep Hoogspanningstechniek en EMC. Na zijn afstuderen in 1993 is hij nog kort werkzaam geweest als wetenschappelijk medewerker van de betreffende vakgroep.
 
In 1994 heeft hij het adviesburo Demad opgericht en is sindsdien actief als EMC consultant. Zijn specialiteit is EMC binnen grote installaties. Als EMC consultant is hij verantwoordelijk geweest voor een groot aantal EMC projecten bij verschillende bedrijven: van het oplossen van concrete EMC problemen tot het opzetten van complete EMC beheersplannen voor installatiebeheerders, het opstellen van EMC regelgeving en het opzetten respectievelijk uitvoeren van EMC conditiemeting van objecten.
 
 
 

Lijst projecten in de afgelopen jaren

Periode Opdrachtgever Onderwerp
2015 - 2014 Aboma Rail Advisering op afroep bij diverse EMC certificering vraagstukken van railvoertuigen
2016 All IT Rooms Advisering toepassing EMC regelgeving ProRail (RLN00138) bij verhuizing computerruimte VL-post Kijfhoek
2016 - 2013 Alstom
Advisering EMC, aarding en bliksembeveiliging bij:
- Implementatie nieuw beveiligingssysteem conventionele lijn Metro Amsterdam
- Beoordeling installatiewijze beveiligingssystemen conventionele lijn Metro Amsterdam
2015 BAM Infra Rail Advisering zwerfstroom aspecten van spoorstaafisolatie
2017, 2014 Dynniq (voorheen Imtech) EMC inspectie en metingen ten behoeve van een nieuw besturingssysteem voor baanverlichting voor Amsterdam Airport Schiphol
2017 - 2014 IXAS (Ballast Nedam,
Heijmans en Fluor)
Advisering EMC, bliksembeveiliging en zwerfstroombeheersing bij realisatie A9 Gaasperdammerweg:
- Opstellen generiek concept voor EMC, bliksembeveiliging en zwerfstroombeheersing
- Opstellen inkoopspecificaties
- Opstellen installatiemaatregelen civiele constructies en dienstgebouwen
- Opstellen installatiemaatregelen tunneltechnische en weginstallaties
- Review ontwerpproducten
- Opstellen inspectieprotocol civiele constructies
- Beoordeling van uitvoering van het project
2015 - 2014 Hyacint (Spie)
Advisering EMC en zwerfstroombeheersing bij renovatie Velser(weg)tunnel:
- Inspectie bestaande installaties Velser(weg)tunnel
- Opstellen EMC concept voor de tunneltechnische installaties
- Advisering inzake zwerfstroom aspecten door parallelloop met Velser(spoor)tunnel
2017 - 2011 Metro en Tram,
project Noord/Zuidlijn
Advisering EMC en aarding bij realisatie Noord/Zuidlijn Amsterdam:
- Lid backoffice team voor toetsing ontwerpen afbouwaannemer
- Inspecties en opstellen afname protocol aarding/EMC
- Ontwerp en inspecties ruwbouw
2017 - 2014 Metro en Tram,
Eigendom en Beheer
EMC inspectie en advies:
- Beoordeling bestaande GVB infra metro Amsterdam
- Opstellen installatievoorschrift EMC tbv bestaande GVB infra metro Amsterdam
2017 OpenIJ (BAM, Vialis)
Opstellen aarding en bliksembeveiligingsconcept nieuwbouw zeesluis IJmuiden
2015 Poort van Noord (BAM)
Advisering bliksembeveiliging beweegbare brug N33 
2016 - 200x
ProRail, Assetmanagement,
Control
EMC inspectie en advies:
- Beoordeling EMC van regelgeving nieuw assenteller systeem
- Beoordeling uitrol EMC maatregelen nieuw assenteller systeem zuidelijk Maaslijn
- Beoordeling afname nieuw voedingsconcept EBS
- Beoordeling diverse EMC aspecten Hanzelijn
2017 - 200x ProRail, Assetmanagement,
Railsystemen
EMC inspectie en advies:
- Bepalen conditiescore EMC van relaishuizen driehoek Amsterdam, Schiphol, Utrecht
- Bepalen conditiescore EMC van relaishuizen corridor Boxtel - Eindhoven
- Opstellen prestatie-index (conditiemeting) EMC voor railgebonden gebouwen
- Lid EMC platform
- Update/consistentieslag OVS00112 met RLN00138
- Update EMC regelgeving RLN00007, RLN00138 en OVS00055
2016 - 2012
ProRail, Facilitaire zaken
EMC inspectie en advies:
- Nieuwbouw verkeersleidingpost Utrecht
- Renovatie seinzalen diverse verkeersleidingposten
- Bij verhuizing RBC-ruimte in VL-post Amsterdam
2016 - 200x ProRail, ICT-services
EMC inspectie en advies:
- Beoordeling EMC/bliksembeveiliging computerruimte VL-post Amersfoort en Inktpot
- Installatiewijze van omroepinstallaties
- Upgrade computerruimten alle verkeersleidingposten ProRail (PCR)
- Upgrade EBP onderposten relaishuizen (VOC)
- Nieuwbouw seinzaal verkeersleidingpost Roosendaal
2017 - 200x ProRail, Projecten
EMC inspectie en advies:
- Nieuwbouw Botlekbrug, havenspoorlijn Rotterdam
- Ombouw tunnel zevenaar naar 25kV tractie-energievoorziening
- EMC eisen/maatregelen bij installatie mobiele communicatie installaties spoortunnel Delft
- EMC beoordeling en advies ombouw voedingen alle verkeersleidingposten
2017 - 200x
Railcenter (voorheen
Railinfra Opleidingen)
Docent opleiding EMC in de railinfra (RLN00138 en RLN00007)
- Advisering bij toepassen RLN00138 op gebouwen Railcenter
2017 - 2014 Reddyn (TenneT en Liandon)
EMC inspectie en advies (conditiemeting EMC):
- Renovatie 150kV station Leeuwarden
- Renovatie 150kV station Oosterwolde
- Nieuwbouw 150kV station Vijfhuizen
- Uitbreiding 150kV station Nieuwemeer
- Renovatie 150kV station Amstelveen
- Renovatie 150kV station Diemen
2016 Rijkswaterstaat
Advisering EMC aardingsschakelaar Salland Twente tunnel
2015 Sweco (voorheen Grontmij) Advisering inzake toepassing EMC regelgeving ProRail (RLN00007 en RLN00138) bij vervanging treindetectiesysteem Venlo
2016 Tribase Advisering toepassing EMC regelgeving ProRail (RLN00138) bij renovatie computerruimte VL-post Rotterdam
     
Overige projecten voor 2015
2012 Cegelec EMC metingen NUON centrale Diemen 33
2012 Cofely Energy & Infra
Advisering EMC van installaties:
- A5 Westrandweg Amsterdam met nabije spoorlijnen
2014 - 2012 Delta Infra BV
EMC inspectie en advies (conditiemeting EMC):
- Renovatie 150kV station Borssele
- Renovatie 150kV station Eindhoven Zuid
2011 Nokia Siemens Advisering EMC/aarding GSMR in spoortunnels
2014 - 2010 ProRail, Spoorzone Delft EMC advisering aarding spoortunnel met stadskantoor te Delft
2012 - 200x ProRail, Regio's
- Advisering toepassing RLN00138 op relaishuizen
- EMC beoordeling en advies ontwerp en bouw installaties tunnel Drontermeer
2013 - 200x
ProRail, Infra Projecten,
Cluster Goederen
EMC beoordeling en advies:
- Tunnel technische installaties Zevenaar voor ombouw naar 25kV tractie
- Relaishuizen A15 tracé en Havenspoorlijn
- Tunnel technische installaties alle Betuweroute tunnels
- EMC advies upgrade tunnel Barendrecht naar 25kV
2013 - 200x Rijkswaterstaat
Advisering EMC/aarding installaties voor Bureau Veiligheidsbeambte wegtunnels:
- A2 Maastricht, beoordeling ontwerp
- A10 2e Coentunnel Amsterdam, beoordeling ontwerp en realisatie
- A4 Delft-Schiedam, beoordeling ontwerp
- A2 Leidsche Rijntunnel Utrecht, beoordeling ontwerp en realisatie
- A73 tunnels Roermond en Swalmen, beoordeling ontwerp en realisatie
2013 - 200x Schiphol
EMC inspectie en advies:
- Metingen vogelradar Polderbaan
- Opstellen EMC regelgeving luchthaven Schiphol
- Toepassing EMC regelgeving en inspectie diverse computerruimtes
- etc.
2014 - 200x TenneT TSO BV
EMC inspectie en advies (conditiemeting EMC):
- Metingen 150kV station Helmond Oost
- Onderzoek station Weiwerd 220kV
- Beoordeling  10 stuks 150kV stations in de provincie Zeeland
- Opstellen prestatie-index (conditiemeting) EMC voor de beoordeling van hoogspanningsstations
2014 - 2012 Vialis
EMC advisering gecombineerde weg en spoortunnel Nijverdal:
- Inspectie en advies installatietechniek bij realisatie
- Ontwerpbeoordeling
- Opstellen EMC plan